Český kros

Pořadatel

Pořadatelem je spolek Daniel Bláha „pořadatel“.

Základní pravidla

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P252 Trailové běhy.
 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.
 3. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu.
 4. Závod má tři délky tratí, jejichž délky se pohybují "krátká" 7 km, "střední" 14 km, "dlouhá" 21 km. Výsledky budou rozděleny na muže a ženy. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy na každé vzdálenosti.
 5. Součástí závodu je Canicross, tedy běh se psem. Hodnotí se zvlášť, závodnícici startují před hlavním závodem s časovým odstupem. Součástí závodu je také doplňkový závod horských kol, který se vyhodnocuje bez ohledu na pohlaví.

Registrace

 1. Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracování osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže.
 2. Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách závodu a/nebo v místě určeném pořadatelem vyplněním písemné přihlášky.
 3. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem.
 4. Startovné je nevratné. V době do 7 dnů před závodem je převoditelné nahlášením na e-mail info@ceskykros.cz.

Omezení závodníků

 1. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – vizte níže.

Zdravotní stav

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

Prezentace

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo, na jeho zadní straně je nalepen čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo nepřehýbejte!
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle.
 3. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
 4. Pokud odstoupíte z jakýchkoliv důvodů nebo ztratíte startovní číslo, nahlašte bezodkladně své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl

 1. Prostor shromaždiště před startem a cíle je u nafukovací brány.

Zázemí

 1. Zázemí se nachází obvykle v kempingovém areálu. Nacházejí se zde toalety a občerstvení. Před areálem je dostatek míst k parkování.

Trasa závodu

 1. Závod se běží ve třech vzdálenostech, které si závodník musí zvolit při registraci.
 2. Trať vede terénem.
 3. Mapa tratě je uvedena vždy u konkrétního závodu.

Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle. Na trati závodu je občerstvovací stanice je umístěna každých cca 7 km.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.

Oblečení

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro závod

 1. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

Pitný režim

 1. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. spolku IronTime, z.s., Komenského 3810, 276 01 Mělník, IČ: 22765743.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 2 let od udělení souhlasu.
 3. Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČ: 05168856
 4. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
 5. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na info@ceskykros.cz.

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Hodně štěstí!